حواسمان به پاکبانان شهرمان باشد
۱۰ فروردین ۱۳۹۹

حواسمان به پاکبانان شهرمان باشد

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، پاکبانان زحمت کشان بی ادعای جامعه هستند که سال ها عمر خود را صرف خدمت به شهروندان و تنظیف خیابان ها و معابر می کنند و بار سنگین نظافت شهر ها را  بر دوش دارند. پاکبانان شهرداری ها  امکان دور کاری ندارند و در این شرایط پرخطر دست از […]