دهه فجر
چاپ و نصب بنر تمثال شهدای انقلاب ۲۶ بهمن ۱۴۰۱

چاپ و نصب بنر تمثال شهدای انقلاب

نصب پرچم و ریسه کشی میادین به مناسبت دهه فجر ۲۶ بهمن ۱۴۰۱
آذین بندی دهه فجر

نصب پرچم و ریسه کشی میادین به مناسبت دهه فجر

نصب پرچم و ریسه کشی میادین و پل ورودی شهر و ساختمان شهرداری و شورای اسلامی شهر، چراغانی میادین و نصب بنر های دهه فجر در سطح شهر