دیدار امام جماعت و تعدادی از اعضای هیات عمران محله حسنجون و سید آباد با شهردار و اعضای شورای شهر
۲۹ مهر ۱۴۰۰

دیدار امام جماعت و تعدادی از اعضای هیات عمران محله حسنجون و سید آباد با شهردار و اعضای شورای شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه در خصوص امورات عمرانی و معضلات محله حسنجون و سید آباد تبادل نظر گردید و با اولویت بندی مشکلات، نسبت به لکه گیری و آسفالت معابر، تسریع و بهبود انتقال زباله از سید آباد  به نقطه مورد نظر، وضعیت پل کلِ باغ و سایر فعالیتهای مهم […]