دیدار با رئیس اداره راهداری طالقان
۰۵ دی ۱۴۰۰

دیدار با رئیس اداره راهداری طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این دیدار شهردار طالقان ضمن تبریک هفته حمل و نقل از زحمات شبانه روزی پرسنل راهداری در حراست از راههای اصلی شهرستان قدردانی نمود و خواستار تعاملات بیشتر شهرداری و راهداری در زمینه های مختلف گردید.