دیدار جمعی از مجموعه رعد با شهردار و رئیس شورای شهر طالقان
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

دیدار جمعی از مجموعه رعد با شهردار و رئیس شورای شهر طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، دیدار صمیمانه جناب آقای هاشمی عضو هیت مدیره، سرکار خانم چراغی مسئول فنی و آقای قدسی مسئول تدارکات مجموعه رعد به همراه تعدادی از توان یابان مجتمع رعد طالقان با مهندس قاسمپور شهردار و آقای سید حسن میر حسینی رئیسشورای اسلامی شهر طالقان در دفتر شهردار طالقان صورت پذیرفت. […]