دیدار شهردار طالقان با نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی
۰۳ شهریور ۱۳۹۹

دیدار شهردار طالقان با نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این دیدار در خصوص رفع موانع تولید و هماهنگی در جهت آرامش سرمایه گذاران، بررسی شهرک های صنعتی و مشکلات آنان، بررسی طرح جامع شهری طالقان، پیگیری و رفع مشکلات ورزشکاران و قهرمانان ورزشی شهرستان بحث و تبادل نظر گردید.