رئیس شورا
هیئت رئیسه سال سوم دوره ششم شورای اسلامی شهر طالقان انتخاب شدند ۱۷ مرداد ۱۴۰۲

هیئت رئیسه سال سوم دوره ششم شورای اسلامی شهر طالقان انتخاب شدند

در راستای اجرای مفاد ماده ۱۸ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامي کشور و انتخابات شهرداران جلسه رسمی شورای اسلامی شهر طالقان به منظور انتخابات اعضای هیات رئیسه سال سوم درتاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۷ تشکیل وپس ازتصمیم گیری و رای گیری: ۱-سرکارخانم حمیرا مقیمی رئیس شورا ۲-آقای سید ابوالفضل قاضی میر سعید نایب رئیس وخزانه دار […]