رنگ آمیزی جداول بلوار
پایان عملیات رنگ آمیزی جداول بلوار آیت الله طالقانی (محدوده پردسر) ۰۷ دی ۱۴۰۱

پایان عملیات رنگ آمیزی جداول بلوار آیت الله طالقانی (محدوده پردسر)

عملیات رنگ آمیزی جداول بلوار آیت الله طالقانی (محدوده پردسر) توسط واحد خدمات شهر و فضای سبز پایان یافت