رنگ آمیزی سرعت گیرهای سطح شهر
رنگ آمیزی سرعت گیرهای سطح شهر ۱۹ مهر ۱۴۰۱

رنگ آمیزی سرعت گیرهای سطح شهر

رنگ آمیزی سرعت گیرهای سطح شهر در محدوده بلوار امام خمینی و سه راه تهران با همت واحد زیبا سازی شهرداری