روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد
۱۱ فروردین ۱۳۹۹

روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، متن پیام به شرح ذیل می باشد: باسمه تعالی ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی یادآور همبستگی و اتحاد تاریخی ملت به پا خاسته و قهرمانی  که برای تعیین سرنوشت و استقرار و تحکیم پایه های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در همه  پرسی تاریخی سال ۱۳۵۸مشارکت فعال و شور […]