روز خبرنگار گرامی باد
۱۷ مرداد ۱۴۰۰

روز خبرنگار گرامی باد

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، متن پیام به شرح ذیل می باشد: خبرنگاران راهیان وادی آگاهی و راویان عشق و آزادی و نیک اندیشان بلند نظر عرصه ی اطلاع رسانی اند و رسالتی بس عظیم بر دوش صاحبان عرصه خبر و سرنوشت سازان جامعه است تا در مقابل تهاجم فرهنگی دشمنان، امیدی دوباره بر […]