زمینهای وقفی
سرمایه گذاری و مشارکت در خصوص زمینهای اوقافی سطح شهر طالقان ۱۴ مرداد ۱۴۰۲

سرمایه گذاری و مشارکت در خصوص زمینهای اوقافی سطح شهر طالقان

با حضور مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان البرز، دکتر لطفی شهردار طالقان، ریاست اوقاف شهرستان و سایر همراهان جلسه ای پیرامون سرمایه گذاری و مشارکت در خصوص زمینهای اوقافی سطح شهر برگزار شد. در این جلسه اعضای حاضر نسبت به سرمایه گذاری و اقدامات موثر در موضوعات اوقاف و زمینهای وقفی، ساماندهی امور […]