ساماندهی معابر
ادامه عملیات عمرانی خیابان عدالت (دادگستری) ۲۹ دی ۱۴۰۲
ساماندهی معابر

ادامه عملیات عمرانی خیابان عدالت (دادگستری)

ادامه عملیات عمرانی خیابان عدالت (دادگستری ) با همکاری واحدهای موتوری و عمران شهرداری

جدول گذاری جاده اصلی کولج به حسنجون ۲۸ دی ۱۴۰۲

جدول گذاری جاده اصلی کولج به حسنجون

جدول گذاری جاده اصلی کولج به حسنجون با تلاش واحد عمران شهرداری

عملیات جدول گذاری جاده کولج – حسنجون، (روبروی مزار) ۲۲ آبان ۱۴۰۲
ساماندهی معابر

عملیات جدول گذاری جاده کولج – حسنجون، (روبروی مزار)

عملیات جدول گذاری جاده کولج – حسنجون، (روبروی مزار) با تلاش واحد عمران شهرداریطالقان انجام شد

احداث دیوار حائل جهت تعریض و همسطح‌سازی کوچه سیدان ( حمام قدیمی) محله گلینک ۱۱ آبان ۱۴۰۲
ساماندهی معابر

احداث دیوار حائل جهت تعریض و همسطح‌سازی کوچه سیدان ( حمام قدیمی) محله گلینک

احداث دیوار حائل جهت تعریض و همسطح‌سازی کوچه سیدان ( حمام قدیمی) محله گلینک توسط همکاران واحد امانی شهرداری طالقان انجام شد

اصلاح و نصب دو عدد دریچه آب در خیابان اصلی محله خسبان ۱۱ آبان ۱۴۰۲
ساماندهی معابر

اصلاح و نصب دو عدد دریچه آب در خیابان اصلی محله خسبان

اصلاح و نصب دو عدد دریچه آب در خیابان اصلی محله خسبان با هدف آماده‌سازی معبر جهت اجرای روکش آسفالت، با تلاش همکاران واحد امانی شهرداری طالقان انجام شد

عملیات جدول گذاری، همسان سازی و ساماندهی پل قدیمی محله گلینک ۱۰ آبان ۱۴۰۲
ساماندهی معابر

عملیات جدول گذاری، همسان سازی و ساماندهی پل قدیمی محله گلینک

عملیات جدول گذاری، همسان سازی و ساماندهی پل قدیمی محله گلینک و حاشیه این پل با تلاش واحد عمران شهرداری طالقان انجام شد