سخنرانی سرکار خانم حمیرا مقیمی ریاست شورای اسلامی شهر طالقان در جلسه مجمع مشورتی بانوان استان با حضور استاندار محترم البرز
۱۷ آذر ۱۴۰۰

جلسه مجمع مشورتی بانوان استان

سخنرانی سرکار خانم حمیرا مقیمی ریاست شورای اسلامی شهر طالقان در جلسه مجمع مشورتی بانوان استان با حضور استاندار محترم البرز