سوم خرداد
حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر طالقان در مراسم یادواره چهل و چهار شهید گرانقدر شهرستان طالقان ۰۵ خرداد ۱۴۰۲
به مناسبت سوم خرداد و آزادسازی خرمشهر

حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر طالقان در مراسم یادواره چهل و چهار شهید گرانقدر شهرستان طالقان

حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر طالقان در مراسم یادواره چهل و چهار شهید گرانقدر شهرستان طالقان (در حماسه آزاد سازی خرمشهر) همزمان با اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه

فضاسازی  سطح شهرطالقان با نصب بنر و تزیین میادین به مناسبت فرارسیدن سوم خرداد سالروز آزادی خرمشهر ۰۲ خرداد ۱۴۰۲
تیلیغات محیطی

فضاسازی سطح شهرطالقان با نصب بنر و تزیین میادین به مناسبت فرارسیدن سوم خرداد سالروز آزادی خرمشهر

فضاسازی سطح شهرطالقان با نصب بنر و تزیین میادین به مناسبت فرارسیدن سوم خرداد سالروز آزادی خرمشهر