سیاه پوش شدن شهرستان طالقان در پی شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی
۱۳ دی ۱۳۹۸

سیاه پوش شدن شهرستان طالقان در پی شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی