سیاه پوش شدن فضای شهر با نزدیک شدن شهادت امیرمومنان حضرت علی(ع)
۰۲ خرداد ۱۳۹۸

سیاه پوش شدن فضای شهر با نزدیک شدن شهادت امیرمومنان حضرت علی(ع)