شاخه تکانی
از شکسته شدن شاخه ها با شاخه تکانی، همیار نیروهای فضای سبز شهرداری باشیم ۲۶ بهمن ۱۴۰۱
شاخه تکانی

از شکسته شدن شاخه ها با شاخه تکانی، همیار نیروهای فضای سبز شهرداری باشیم

با شاخه تکانی درختان حیاط منازل ، کوچه ها و خیابان در آستانه فصل بهار در حفظ و نگهداری طبیعت زیبای شهرمان بکوشیم .