شهرداری از همه توان و سرمایه ی خود برای آرامش مردم استفاده خواهد کرد.
۱۸ اسفند ۱۳۹۸

شهرداری از همه توان و سرمایه ی خود برای آرامش مردم استفاده خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه مهندس قاسمپور از آمادگی کامل شهرداری در آستانه سال نو خبر داد و اظهار داشت: شهرداری از همه توان و سرمایه ی خود برای آرامش مردم استفاده خواهد کرد و آماده ارائه خدمات به شهروندان عزیز در آستانه سال جدید می باشد و در این زمینه […]