شهر طالقان
نصب پایه و گابیون بندی دیواره کند ریزشی محله گزینان جهت کنترل سنگهای معلق و خطرساز ۱۹ مرداد ۱۴۰۲

نصب پایه و گابیون بندی دیواره کند ریزشی محله گزینان جهت کنترل سنگهای معلق و خطرساز

در مراحل پایانی عملیات کنترل و مهار سنگهای ریزشی کند گزینان دکتر لطفی شهردار طالقان از روند اجرایی این پروژه بازدید نمود

ساماندهی تپه نورالشهدا ۱۱ مرداد ۱۴۰۲

ساماندهی تپه نورالشهدا

با توجه به اهمیت و جایگاه شهدای والا مقام، شهرداری طالقان اقدام به آماده سازی جهت جدول گذاری و فضاسازی محیط بیرونی گلزار شهدای گمنام در تپه نورالشهدا نمود . همه ساله شاهد برگزاری مراسمات مختلف و تجمع دسته جات و هیات های عزاداری آقااباعبدالله الحسین(ع) در گلزار شهدای گمنام هستیم و این امر موجب […]