شورای اداری شهرستان طالقان
اولین نشست شورای اداری شهرستان طالقان ۱۵ فروردین ۱۴۰۱

اولین نشست شورای اداری شهرستان طالقان

با حضور امام جمعه ، فرماندار، شهردار ، ریاست شورای اسلامی شهر و سایر مدیران شهرستان جلسه شورای اداری سال ۱۴۰۱ در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد. ? به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طالقان اولین جلسه شورای اداری شهرستان در سال جدید برگزار شد و روسای ادارات به ارائه گزارش عملکرد […]