طرح ایمن سازی معابر شهری طالقان
۲۵ آذر ۱۴۰۰

طرح ایمن سازی معابر شهری طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، رنگ آمیزی  خیابان منتهی به مدرسه شهید صادقیان، جنب تعاونی فرهنگیان در خیابان سرلشکر فرامرز عباسی به منظور افزایش ایمنی و تسهیل در عبور و مرور دانش آموزان توسط واحد زیبا سازی و ترافیک شهرداری انجام شد.