عمليات زنده گيري سگهاي بلاصاحب در سطح شهر طالقان
۲۰ بهمن ۱۳۹۷

عمليات زنده گيري سگهاي بلاصاحب در سطح شهر طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، ملیات زنده گيري سگ های بلاصاحب با حضور و مشارکت نمايندگان سازمانهاي مردم نهاد (سرکار خانم امیدی و آقای طالقانی) صورت گرفت. همچنین از تلاش‌ها و زحمات اين عزيزان نیز تقدير ميگردد.