عملیات آسفالت حاشیه بلوار امام خمینی
عملیات آسفالت حاشیه بلوار امام خمینی ۱۳ آبان ۱۴۰۱

عملیات آسفالت حاشیه بلوار امام خمینی

عملیات آسفالت حاشیه بلوار امام خمینی در محدوده سه راه تهران با هدف مرمت و بهسازی این محور توسط شهرداری طالقان انجام شد