عملیات آسفالت و لکه گیری محله حسنجون و سیدآباد
۲۶ خرداد ۱۳۹۸

عملیات آسفالت و لکه گیری محله حسنجون و سیدآباد