عملیات آماده سازی (غلطک کوبی) بلوار آیت الله طالقانی
عملیات آماده سازی (غلطک کوبی) بلوار آیت الله طالقانی ۱۸ مهر ۱۴۰۱

عملیات آماده سازی (غلطک کوبی) بلوار آیت الله طالقانی

عملیات آماده سازی (غلطک کوبی) بلوار آیت الله طالقانی در محدوده پردسر جهت تکمیل زیرسازی و آسفالت مسیر توسط واحد عمران شهرداری