عملیات برف روبی و نمک پاشی معابر فرعی شهر و محله های شهر طالقان
عملیات برف روبی و نمک پاشی معابر فرعی شهر و محله های شهر طالقان ۲۸ دی ۱۴۰۰
گزارش تصویری

عملیات برف روبی و نمک پاشی معابر فرعی شهر و محله های شهر طالقان