عملیات ساماندهی معبر ورودی محله گلینک
عملیات ساماندهی معبر ورودی محله گلینک ۰۶ آذر ۱۴۰۱

عملیات ساماندهی معبر ورودی محله گلینک

عملیات ساماندهی معبر با همت واحد امانی شهرداری ابتدای خیابان شهدای محله گلینک در مسیر اصلی جاده پایین طالقان در حال انجام است