عملیات نصب تابلوهای معابر
۱۹ مهر ۱۳۹۹

عملیات نصب تابلوهای معابر

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، این اقدام پس از برگزاری جلسات مختلف توسط شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر، اعضای شورای نامگذاری، معتمدین، مطلعین و هیات امنای مساجد محله ها جهت نامگذاری معابر و کوچه های بدون نام و ضرورت تغییر برخی از اسامی شهر و محله های شهر با اولویت بندی اسامی شهدای […]