عملیات نصب و اجرای پایه چراغ و پرچم روی پل محله پردسر بمنظور بهبود روشنایی و تزئینات شهری توسط واحد تاسیسات و موتوری
۱۰ مرداد ۱۳۹۸

عملیات نصب و اجرای پایه چراغ و پرچم روی پل محله پردسر