عملیات پاکسازی و لایروبی انهار و کانالهای سطح شهر
لایروبی و پاکسازی انهار سطح شهر ۱۹ آبان ۱۴۰۲

لایروبی و پاکسازی انهار سطح شهر

لایروبی و پاکسازی انهار سطح شهر با تلاش نیروهای خدمات شهر انجام شد

۰۱ آبان ۱۳۹۸

عملیات پاکسازی و لایروبی انهار و کانالهای سطح شهر