عملیات یخ زدایی انهار جهت جلوگیری آب گرفتگی معابر
۰۷ بهمن ۱۳۹۹

عملیات یخ زدایی انهار جهت جلوگیری آب گرفتگی معابر