فرهنگ نه به استفاده از کیسه های پلاستیکی
۱۰ مرداد ۱۳۹۸

فرهنگ سازی

معایب استفاده از این کیسه ها کیسه های پلاستیکی دارای اثرات مخرب و زیان آور دائمی هستند. کیسه های پلاستیکی شفاف که آن را به نام نایلون فریزری میشناسیم و نایلون های مخصوص زباله که از جنس پلی اتیلن هستند ، شایع ترین نوع پاکت های پلاستیکی هستند که روزانه استفاده زیادی از انها میکنیم. […]