فضای سبز
هرس، فرم دهی و اصلاح درختان ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

هرس، فرم دهی و اصلاح درختان

هرس ، فرم دهی و اصلاح درختان با همت نیروهای فضای سبزشهرداری طالقان انجام شد