مانور سراسری زلزله
برگزاری مانور زلزله در دبیرستان شهید بهشتی ۰۹ آذر ۱۴۰۱

برگزاری مانور زلزله در دبیرستان شهید بهشتی

مانور زلزله با حضور دانش آموزان و مسئولان در حیاط مدرسه شهید بهشتی شهرستان طالقان برگزار شد.