مراسم تجلیل و تقدیر از آتش نشانان شهرداری طالقان
۰۸ مهر ۱۳۹۸

مراسم تجلیل و تقدیر از آتش نشانان شهرداری طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این مراسم مهندس گودرزی معاونت خدمات شهر، گزارشی از عملکرد یکساله آتش نشانی ارائه نمود و سپس مهندس جهانی با تبریک روز آتش نشان از زحمات آنان و همچنین از مدیریت شهردار طالقان و اعضای شورای شهر در این حوزه  تشکر و قدر دانی بعمل آورد . در […]