مراسم تجلیل و تقدیر از آتش نشانان شهرستان طالقان
مراسم تجلیل و تقدیر از آتش نشانان شهرستان طالقان ۱۶ مهر ۱۴۰۱

مراسم تجلیل و تقدیر از آتش نشانان شهرستان طالقان

در راستای گرامیداشت روز آتش نشانی و ایمنی و به منظور تجلیل و تقدیر از آتش نشانان شهرستان طالقان، مراسم تجلیل و تقدیر از آتش نشانان این شهرستان برگزار شد.