مشاعات ساختمان چیست و چه قوانینی دارد؟
۰۷ فروردین ۱۴۰۰

مشاعات ساختمان چیست و چه قوانینی دارد؟

به طور کلی قسمت‌هایی از آپارتمان که مالکیت رسمی آن‌ها به طور مجزا برای هر واحد در سند آمده باشد را جزو قسمت اختصاصی آپارتمان محسوب می‌کنند؛ که استفاده از آن در انحصار مالک یا مستاجر همان واحد است و مالکین سایر واحدها حق استفاده از این قسمت‌ها را ندارند. فضای داخلی هر واحد آپارتمانی مثل اتاق […]

۰۹ آذر ۱۳۹۹

مشاعات ساختمان چیست و چه قوانینی دارد؟

به طور کلی قسمت‌هایی از آپارتمان که مالکیت رسمی آن‌ها به طور مجزا برای هر واحد در سند آمده باشد را جزو قسمت اختصاصی آپارتمان محسوب می‌کنند؛ که استفاده از آن در انحصار مالک یا مستاجر همان واحد است و مالکین سایر واحدها حق استفاده از این قسمت‌ها را ندارند. فضای داخلی هر واحد آپارتمانی […]