مصاحبه اختصاصی مهندس قاسم پور شهردار طالقان در خصوص صنعت گردشگری با رادیو تهران
۱۲ آذر ۱۳۹۷

مصاحبه اختصاصی مهندس قاسم پور شهردار طالقان در خصوص صنعت گردشگری با رادیو تهران

طالقان دارای ظرفیت ها و پتانسیل های مختلف گردشگری میباشد : گردشگری طبیعتگردشگری درمانیگردشگری مذهبیگردشگری ورزشی سایر قسمت های بوم گردیمحلی مناسب برای کشت داروهای گیاهی خوشبختانه به علت وجود سد طالقان و حفظ سلامت آب شرب و محیط زیست خود طالقان ، اسناد و قوانین بالا دستی اجازه ی هرگونه فعالیت مختلف را نمیدهند. […]