مصاحبه مهندس قاسمپور شهردار طالقان در خصوص کرونا ویروس
۲۰ اسفند ۱۳۹۸

مصاحبه مهندس قاسمپور شهردار طالقان در خصوص کرونا ویروس

امروز کشور ما مبتلا به یک بحران شده بنام ویروس کرونا، خادمان شما در حوزه مدیریت شهری طالقان (واحد آتش نشانی، خدمات شهری، موتوری و…) تمام تلاش خود را برای مبارزه با این ویروس با گندزدایی شهر، پارکها، اماکن عمومی انجام میدهند و به طور مستمر، معابر و مکان های پرتردد شهری و سطوحی که […]