معرفی زمین محل احداث بیمارستان در شهرستان طالقان توسط شورای اسلامی شهر
۱۹ مرداد ۱۳۹۸

معرفی زمین محل احداث بیمارستان در شهرستان طالقان توسط شورای اسلامی شهر

سخنان جناب آقای سید حسن میرحسینی، ریاست شورای اسلامی شهر در مصاحبه با واحد روابط عمومی شهرداری در خصوص جانمایی زمین، جهت ساخت بیمارستان: پس از برگزاری جلسه ای در فرمانداری شهرستان طالقان با حضور امام جمعه، فرماندار، اینجانب(رئیس شورای اسلامی شهر)، نماینده بنیاد برکت و مسئولین شبکه بهداشت استان و شهرستان در محل فرمانداری‌ […]