منظر شهری و سلامت عمومی را به خطر نیندازیم
۲۲ شهریور ۱۳۹۹

منظر شهری و سلامت عمومی را به خطر نیندازیم

شهروند گرانقدر شهرداریها هیچگونه مسئولیتی در قبال نخاله های رها شده در کنار مخازن زباله و خیابانها ندارند و این اقدام تخلف محسوب می شود.   خواهشمند است نخاله های ساختمانی خود را به محل تخلیه نخاله در آهک دره انتقال دهید . مخازن زباله فقط جای زباله است.