نصب اِلمان ماه رحمت در میدان شهید فلاحی طالقان
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

نصب اِلمان ماه رحمت در میدان شهید فلاحی طالقان