نصب بنر در سطح شهر به مناسبت آغاز هفته نیروی انتظامی
۱۶ مهر ۱۴۰۰

نصب بنر در سطح شهر به مناسبت آغاز هفته نیروی انتظامی