نصب پرچم و بنرهای اعیاد شعبانیه
نصب پرچم و بنرهای اعیاد شعبانیه در سطح شهر ۰۸ اسفند ۱۴۰۱

نصب پرچم و بنرهای اعیاد شعبانیه در سطح شهر

نصب پرچم و بنرهای اعیاد شعبانیه در سطح شهر ولادت امام حسین (ع) روز پاسدار ولادت حضرت عباس (ع) روز جانباز ولادت امام سجاد (ع)