هشدارهای سیزده بدری شهرداری طالقان
۱۲ فروردین ۱۳۹۸

هشدارهای سیزده بدری شهرداری طالقان

1- با جدی گرفتن اخطارهای سازمان هواشناسی و در صورت بارندگی از منزل خارج نشویم. 2- از استقرار و توقف در حاشیه رودخانه ها ، مسیل های فصلی ، دره های سیل گیر، مسیرهای رانش کوه و ریزش سنگ جداً خودداری نماییم . 3- نظارت بیشتری بر کودکان خود داشته باشیم 4- طبیعت زیبای طالقان […]