پویش ملی کنترل فشار خون
۲۸ خرداد ۱۳۹۸

پویش ملی کنترل فشار خون

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، تست رایگان غربالگری فشارخون توسط ماموران شبکه بهداشت و درمان در شهرداری طالقان صورت پذیرفت. کلیه پرسنل بالای ۳۰ سال شهرداری با استقبال از این طرح، مورد تست فشار خون قرار گرفتند.