چرا در رودخانه ها و سد شنا نکنیم؟
۰۶ تیر ۱۳۹۸

هشدار

به اين رودخانه ها و سدها، آب‌هاي ناشناخته مي‌گويند. زيرا از عمق دقيق، سلامت آب، وضعيت كف رود يا درياچه و … اطلاعات دقيقي در دست نيست. وجود حيوانات احتمالي، اشياي تيز و برنده كف آب، سیم خاردار، پوشش گياهي و نبود نيروي متخصص نجات غريق در حاشيه اين آب‌ها نيز از دلايل ديگر ناامن […]