کارگاه عمرانی در گوشه گوشه شهر برپا شود
۲۸ خرداد ۱۳۹۹

کارگاه عمرانی در گوشه گوشه شهر برپا شود

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، شهردار طالقان در جلسه امور عمرانی شهرداری اظهار داشت: فعالیتهای عمرانی در سطح شهر در حال انجام است لذا با تامین بودجه و برگزاری مناقصه و جذب پیمانکاران، آسفالت معابر و لکه گیری خیابانها و پیاده روسازی و جدولگذاری بر اساس بودجه، آغاز شده و تمام نقاط شهر باید […]