کلیپ گزیده ای از عملکرد عمرانی شهرداری طالقان در نیمه اول سال ۱۳۹۹
۲۵ آذر ۱۳۹۹

کلیپ گزیده ای از عملکرد عمرانی شهرداری طالقان در نیمه اول سال ۱۳۹۹

{jcaparat}https://www.aparat.com/v/vqfaC{/jcaparat}